Выбор запчасти

1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Номер (код)Описание
1
Sub-wiper assy.
2
Front wiper motor
3
Master wiper assy.
4
Nut
5
Wiper arm cap
6
Wiper con-rod
7
Master wiper arm shaft
8
Sub-wiper arm shaft
9
Wiper dust sleeve
A
Wiper con-rod assy.
10
Wiper dust cap
11
Sub-wiper brush assy.
12
Sub-wiper brush plate
13
Sub-wiper brush
14
Sub-wiper frame
15
Sub-wiper arm
16
Master wiper brush assy.
17
Master wiper brush
18
Master wiper brush plate
19
Master wiper frame
20
Master wiper arm